Zobacz też: "Świat Elżbiety i Anity"


...molekuły bytu...Żupy solne skrzyste srebrzyście
Płynące w głębie labiryntu Minotaura
Pokotem nacieków stalagmitowych upstrzone
Jarzące halitami kryształowymi Wnoszącymi w spektatora harmonię i ukojenie
Chłodem tężni wciskającym się w gardła, które wydają ochrypły krzyk istnienia
Potrzeba by ocalić od.....